شبکه کشوری آموزش اچ آی وی/ایدز و بیماری های آمیزشی

اهمیت

ایدز یک بیماری عفونی است که به سادگی می توان از ابتلا به آن پیشگیری کرد. اگر چه هنوز درمان قطعی برای از بین بردن بیماری کشف نشده است، اما افراد مبتلا در صورتی که به صورت منظم تحت مراقبت و درمان قرار بگیرند از عوارض جدی بیماری در امان بوده و زندگی نسبتا عادی داشته باشند.

علی رغم واقعیت های مذکور، همه گیری ایدز، یک مورد اضطراری جهانی اعلام شده است. بر اساس آمار جهانی از زمان شناسایی بیماری ایدز تا کنون، بیش از ۳۰ میلیون نفر به علت این بیماری جان خود را از دست داده اند. و در سرتاسر جهان هر ساله میلیون ها انسان به اچ آی وی آلوده می شوند. این موضوع شامل همه کشورهای دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران است.

عوامل متعددی در این اینکه ایدز از یک بیماری عفونی قابل کنترل تیدیل به یک بیماری با همه گیری وسیع و مرگ و میر بالا شده است دخیل هستند. یکی از مهمترین آنها دانش ناکافی و باورهای غلط در خصوص بیماری است که منجر می شود افراد مبتلا برای تشخیص و مراقبت و درمان اقدام نکنند.

کشورهایی که در رفع این باورهای غلط و دانش ناکافی عمومی اقدامات سنجیده و حساب شده ایی داشته اند، توانسته اند همه گیری بیماری را به خوبی کنترل کنند.

Top