شبکه کشوری آموزش اچ آی وی/ایدز و بیماری های آمیزشی

اچ آی وی و مصرف کنندگان مواد مخدر/ محرک

یکی از گروه های بسیار مهم در شناخت بیماری ایدز و بررسی همه گیری آن، مصرف کنندگان مواد مخدر و محرک می باشند. سوء مصرف مواد ارتباط نزدیکی با اچ آی وی دارد. با توجه به عوارض سوء مصرف مواد مخدر، محرک و روانگردان و افزایش رفتارهای پر‌خطر همراه با مصرف این مواد، خطر انتقال و ابتلا به اچ آی وی/ایدز و ویروس هپاتیت ب و ث افزایش یافته و باعث شعله‌ور شدن آتش همه گیری اچ آی وی/ایدز می‌گردد. سوء مصرف مواد و عوارض همراه آن و گسترش انتقال و ابتلا به اچ آی وی/ایدز، علاوه بر اتلاف وسیع منابع انسانی، هزینه‌های درمانی و مراقبتی سنگینی را به سیستم بهداشتی-درمان کشور تحمیل می‌کند. در این بخش ضمن آشنایی مختصر با مواد مخدر و محرک، عوارض و پیامدهای سوء مصرف این مواد، عوامل افزاینده خطر، راه های پیشگیری و نقش مصرف اینگونه مواد را در گسترش همه گیری اچ آی وی خواهیم آموخت.

Top