شبکه کشوری آموزش اچ آی وی/ایدز و بیماری های آمیزشی

اچ آی وی و گروه های در معرض خطر

جمعیت‌ های در معرض خطر بیشتر آلودگی، افرادی می‌باشند که به گروه‌های خاصی از جامعه تعلق داشته و به طور بالقوه بیش از سایر گروه‌ های جامعه در معرض ابتلا می‌باشند. این گروه‌ها به عنوان هسته مرکزی در انتقال اچ آی وی در همه گیری های متمرکز اچ آی وی/ایدز مطرح بوده و از نظر همه گیرشناسی در کشورهای با همه گیری گسترده بسیار مهم می‌ باشند. سه گروه اصلی جمعیت‌های در معرض خطر شامل موارد زیر هستند:

۱-زنان آسیب پذیر: زنانی که به ازای دریافت پول و یا کالا اقدام به برقراری رابطه جنسی می‌نمایند. البته در تعریف دقیق این گروه و البته گروه‌ های بعدی باید محدوده زمانی را نیز تعیین کرد، مثلا بیان کرد فردی که در یک ماه، شش ماه یا یک سال گذشته حداقل یک تماس جنسی در ازای دریافت پول یا کالای معادل داشته باشد.

۲-مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند: اشاره به مردانی دارد که بدون در نظر گرفتن نحوه آشنایی آن‌ها با یکدیگر، رابطه جنسی با مردی دیگر برقرار می‌کنند. بسیاری از جوامع، برای این افراد هویتی به عنوان مردان هم‌جنس ‌باز یا دو جنسیتی قایل نیستند. تمامی مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند؛ رفتارهای پرخطر جنسی ندارند و بسیاری از آن‌ها با یک شریک جنسی ثابت زندگی کرده و در روابط جنسی از کاندوم استفاده می‌کنند. به هر شکل این گروه در بیشتر جوامع بسیار مخفی هستند و بسیاری از آن‌ها دارای ارتباط جنسی با زنان نیز هستند و حتی ازدواج کرده و دارای خانواده نیز می‌باشند.

۳-مصرف کنندگان تزریقی مواد: افرادی که از داروها و موادی که غالباً غیرقانونی می‌باشند برای اهداف غیر پزشکی با استفاده از سرنگ و سرسوزن استفاده می‌نمایند.

البته در هر کشور و منطبق بر شرایط اجتماعی آن ممکن است گروه‌های دیگری نیز در انتقال این ویروس نقش ایفا کنند، برخی از این گروه‌ها می‌توانند رانندگان بین شهری، پرسنل نظامی، ملوانان و دریانوردان و ماهی‌گیران، کودکان و دختران خیابانی، زندانیان، کارگران فصلی، مهاجران، و ساکنان اردوگاه‌ها باشند.

جمعیت‌های در معرض خطر

هر کشور بسته به شرایط خود باید سعی نماید گروه‌ های در معرض خطر خود را تعیین نماید؛ اما نکته بسیار مهمی که لازم است مد نظر باشد این است که سه گروه اول بنا به تعریف در معرض خطر بیشتر هستند و احتمال آلوده شدن آن‌ها به دلیل رفتارهای خطرساز بیشتر است ولی گروه‌های دیگر بنا به تعریف در معرض خطر بیشتر نیستند بلکه چون ممکن است با رفتارهای پرخطری مواجه شوند، جزء گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند.

Top