شبکه کشوری آموزش اچ آی وی/ایدز و بیماری های آمیزشی

روبان قرمز

سمبل جهانی روبان قرمز سمبل جهانی آگاهی و همبستگی با بیماران مبتلا به اچ آی وی و ایدز است و مردم جهان را به نبرد با این بیماری متحد می کند.

روبان قرمز یعنی:

روبان قرمز یعنی:
۱) قرمز مانند عشق که سمبل شورو عشق و مدارا با بیماران است.
۲) قرمز مانند خون که نمایانگر درد ورنج انسا ن ها از مرگ بیماران مبتلا به ایدز است.
۳) قرمز مانند خشم، خشمی که از ناتوانی به دلیل عدم دسترسی به بهبود کامل به دنبال ابتلای به این بیماری نشات می گیرد.
۴) قرمزمانند علامت خطر که بی توجهی به آن به منزله نادیده گرفتن یکی از بزرگترین معضلات جهانی است.

آگاهی و همبستگی با بیماران مبتلا به اچ آی وی وایدز است ومردم جهان را به نبرد با این بیماری متحد می کند.

در مورد روز جهانی ایدز بدانید…

Top