واژه نامه اچ آی وی/ایدز

از آن جا كه زبان به باورها شكل مي بخشد، مي تواند بر رفتارها نيز اثر بگذارد. در نتيجه، كاربرد سنجيده زبان نيرويي است كه مي تواند پاسخ به همه گيري اچ آي وي و ايدز را تقويت كند. ما از اينكه اين واژه شناسي برگزيده در زمينه اچ آي وي و ايدز به صورت آزاد در اختيار همگان قرار مي گيرد خشنوديم و مي كوشيم تا اين واژه شناسي چون سندي زنده و پويا به طور منظم بازبيني شود.
واژه شناسي برگزيده حاضر در زمينه اچ آي وي و ايدز براي استفاده كارمندان برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدز(UNAIDS)، همكاران ۱۰ عضوِ پشتيبانِ برنامه و ديگر فعالان در حوزه اچ آي وي تهيه شده است که نسخه فارسي را با همفكري نمايندگاني از عضوهاي پشتيبان و برنامه كشوري ايدز در ايران تكميل كرده ايم.

در اين راستا، تلاش كرده ايم تا با مشورت با تعداد بسياري از دست اندركاران بهترين معادل ها انتخاب شود. به همين ترتيب در آينده نيز از ارسال پيشنهادها و نظرهاي سازنده شما استقبال می کنیم.

نكات گردآوري شده در بخش نخست (چكيده واژه شناسي برگزيده) مهمترين توصيه هاي اين بخش را يك جا در بر دارد.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید واژه نامه اچ آی وی/ایدز را به طور مستقیم دانلود کرده و استفاده نمایید. درصورت عدم استفاده تجاري، تكثير و نسخه برداري از اين جزوه با ذكر منبع آزاد است.

Top